Dotacje

https://dachluczaj.pl/wp-content/uploads/2019/10/Logaueluczaj-2400x200.jpg

Wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii szansą na rozwój przedsiębiorstwa DACH ŁUCZAJ

Cele projektu:

  • Zakup nowych środków trwałych
  • Wprowadzenie do oferty nowych, innowacyjnych produktów i technologii
  • Wzrost innowacyjności firmy

Planowane efekty:

  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
  • Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych
  • Wprowadzenie do działalności firmy innowacji procesowych
  • Wzrost przychodów

Wartość projektu     6 587 265,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich     2 677 750,00 PLN

https://dachluczaj.pl/wp-content/uploads/2019/10/mapadotacji-972x200.jpg